GLASS CLEANER

Wordt gebruikt voor het schoomaken van glazen oppervlakken zowel voor binnen als buitenkant van uw voertuig. Hoge reinigingskracht. Laat geen strepen achter.

Offerte aanvragen

Toepassingen

In goed gesloten box bewaren. Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C. Bewaar in de originele verpakking. Contact met ogen, huid en kleding vermijden. Na het gebruik van dit product uw handen grondig wassen met water en zeep. Sluit voorzichtig de open box. Tijdens het gebruik van het product niet eten, drinken of roken. Respecteer de algemen hygiëneregels.

 

  • Veeg het oppervlak schoon met een droge doek, papier ofmiicrofibre

Karakteristieken

  Unit Average Value
Dichtheid bij 20°C kg/l 0.95-0.11
Vlampunt COC °C >100
pH -50% in ethanol oplossing 10-10.5
Kleur BLUE

Verpakking

12x750ml

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen