Is de elektrische auto echt groen?

09 april 2019

Sinds enkele jaren is de elektrische auto in opmars. Als auto van de toekomst, milieuvriendelijk en zuinig voor de eigenaar, zou het de ideale ecologische oplossing zijn om te rijden zonder te vervuilen. Maar komt deze reputatie overeen met de werkelijkheid? Zijn elektrische voertuigen echt ecologisch?

Een reputatie om gekwalificeerd te zijn

Omdat de elektrische auto geen vervuilende brandstof verbruikt, zou hij dus ook geen CO2 uitstoten. Hoewel dit waar is, mag niet worden vergeten dat elektriciteit, vanaf de productie tot het verbruik, ook een bron van vervuiling is.

Om te begrijpen waar de vervuiling van de elektrische auto vandaan komt, moeten we bedenken dat 60% van de elektriciteit wereldwijd wordt geproduceerd door het verbranden van steenkool en het gebruik van gas, twee belangrijke bronnen van vervuiling van de atmosfeer.

Gemiddeld is de ecologie van een elektrische auto dus niet beter dan die van een diesel- of benzineauto, en stoot deze bijna evenveel CO2 uit als de laatstgenoemde. Het zijn dus niet de emissies van de elektrische auto die het probleem vormen, maar wel de vervuiling die wordt veroorzaakt door de energie die hij nodig heeft.

In Europa, een betere ecologie elektrische auto

In Europa wordt elektriciteit echter op een schonere manier geproduceerd, dankzij hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie, maar ook dankzij kerncentrales. Deze laatste zijn weliswaar het onderwerp van discussies over hun gevaarlijkheid, maar produceren zeer weinig vervuiling in verhouding tot de hoeveelheid elektriciteit die zij opwekken.

In België bijvoorbeeld stoot een elektrisch voertuig, dankzij een milieuvriendelijker elektriciteitsproductie dan in de rest van de wereld, gemiddeld 4 keer minder C02 per kilometer uit dan een diesel- of benzinevoertuig, en tot 15 keer minder wanneer uitsluitend met hernieuwbare energie geproduceerde elektriciteit wordt gebruikt. Er moet echter op worden gewezen dat het gebruik van bepaalde additieven, zoals Safety Fuel SF 5100, de CO2-uitstoot van dieselauto's vermindert, zodat deze vergelijkingen moeten worden genuanceerd.

De productie van de elektrische auto, een bron van aanzienlijke vervuiling

Om de ecologische impact van de elektrische auto op het milieu op een objectieve en volledige manier te kunnen waarnemen, is het echter noodzakelijk de verontreiniging te bestuderen die gedurende de hele levenscyclus van de auto wordt uitgestoten.

Hoewel, zoals hierboven vermeld, bij het gebruik ervan geen verontreinigende gassen vrijkomen, is de fabricage ervan een bron van talrijke verontreinigende stoffen. Zo heeft de elektrische auto, vanaf het ontwerp in de fabrieken tot de recycling van de onderdelen aan het einde van zijn levensduur, een grote hoeveelheid vervuilende producten nodig, met name lithium of kobalt, die onmisbaar zijn voor de productie van de batterij. Hoewel deze laatste dus ecologisch is omdat zij elektrisch is, gaat zij gepaard met de winning van problematische materialen, zowel in menselijk als in ecologisch opzicht.

Verbetering van de technologie

Hoewel de recycling van onderdelen van elektrische auto's ook milieuproblemen oplevert, is de elektrische auto uit milieuoogpunt nog steeds een betere oplossing dan diesel- of benzineauto's. Het stoot geen kankerverwekkende verbindingen of gassen uit die giftig zijn voor de menselijke gezondheid. Hoewel dieselauto's minder CO2 (de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde) uitstoten dan benzineauto's, stoten ze meer fijne deeltjes uit, waarvan wordt aangenomen dat ze de oorzaak zijn van veel vormen van kanker. Deze verbindingen verstoppen de longen en veroorzaken alleen al in België de dood van bijna 12.000 mensen per jaar. Ze zijn zeer schadelijk voor de gezondheid, hoewel minder schadelijk voor het milieu dan CO2.

De claim van "nulemissie" die vaak wordt gemaakt om het vervuilingsvrije karakter van elektrische auto's te promoten, moet dus worden genuanceerd. Elektrische auto's stoten weliswaar niets uit, maar ze vervuilen nog wel tijdens de bouw en de recycling. Het is echter belangrijk op te merken dat de technologie evolueert en binnenkort milieuvriendelijke produktiemiddelen zal bieden, hetgeen nu nog niet het geval is.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen