Certificaten & Tests

Er zijn veel verschillende fabrikanten en merken van additieven. Meer dan honderd. Hoeveel merken beschikken, niet alleen over een reële capaciteit om de kwaliteit van brandstoffen te verbeteren, maar ook over certificeringen vanbiologische afbreekbaarheid, reële en controleerbare getuigenissen vaneen lager verbruik én het in aanmerking komen voor Energiebesparingscertificaten? Wij doen niet aan zelfcertificering. Onze additieven worden getest en geëvalueerd door de gebruikers zelf, die ophun eigen technische en wetenschappelijke protocollen toepassen.

Tenslotte hebben onze klanten dit verschil begrepen en profiteren zij er zelf ook van. De wettelijke milieuverplichtingen zullen steeds meer worden opgelegd aan de grootverbruikers van fossiele brandstoffen. Onze additieven zijn er om hen te helpen.

1. Analytische conformiteitstests

Biologisch afbreekbaarheidsonderzoek volgens oecd 301f / ec c.4

Is het vandaag de dag nog nodig om de urgentie van het beschermen van ons milieu te benadrukken? Nee. En toch is geen enkel ander diesel- of benzineadditief gecertificeerd biologisch afbreekbaar. De OESO-norm definieert een biologisch afbreekbaar product zodra het op de 28e dag voor ten minste 60% biologisch is afgebroken.Onze additieven bereiken 60% op de 6e dag, en op de 28e dag naderen ze 80%.

2. Tests en getuigenissen van klanten

Studie over aanzienlijke prestatieverbeteringen en vermindering in verbruik

Onafhankelijke economische actoren met verschillende beroepsachtergronden (openbare werken, landbouw, automobiel, scheepvaart) getuigen van de voordelen die het gebruik van ons dieseladditief oplevert. Gebleken is dathoe meer een motor wordt belast, hoe groter de winst (van 3% tot 13%).
In onze brochure vindt u de details van al dezeexperimenten, uitgevoerd onder reële bedrijfsomstandigheden en vaak in een omgeving die schadelijk isvoorde kwaliteit van de brandstoffen en voor de uitrusting (koude, vochtigheid, stof, slib).

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen