Ontdek onze biologisch afbreekbare producten

BIO-TEC 1200

  • Bitumverwijderaar
  • Anti-aankleefmiddel
  • 100% biologisch afbreekbaar
  • Zonder COV (vluchtige bestanddelen)
  • Geurvrij
  • Niet schadelijk voor de gebruiker    

Bio-Tec 1200 is een emulgeerbaar reinigings- en ontvettingsmiddel. Speciaal ontwikkeld om koolwaterstof solventen en andere petroleumderivaten te vervangen. Dit product beantwoordt aand e strenge eisen van de onderhoudsverantwoordelijke, werkt zeer krachtig en is niet schadelijk voor milieu of de eindgebruiker.

KENMERKEN

SOLVENTVRIJE FORMULATIE, ZONDER COV (VLUCHTIGE BESTANDDELEN)

 Bio-Tec 1200 is vrijgesteld van het arrest van 29 mei 2000 in verband met de COV emissie normen. Bio-Tec 1200 dient daarboven niet medisch gemeld te worden, door het ontbreken van solventen in de formulatie.

FORMULATIE ZONDER KOOLWATERSTOFFEN, 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Bio-Tec 1200 is snel en volledig biologisch afbreekbaar. Er treedt geen milieu verontreiniging op bij accidenteel contact met de bodem. Is niet schadelijk voor in het water levende organismen. Er is geen enkele vergunning noch melding nodig aan de bevoegde instanties. Moeiteloos biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B en volledig biologisch afbreekbaar volgens OECD 302 C.

ONTWIKKELD VOOR EEN AANGENAAM GEBRUIK

Bio-Tec 1200 is solvent- en dampvrij, het is nagenoeg geurloos en niet irriterend. Het is aangenaam in gebruik, en veroorzaakt nagenoeg geen droge huid. Deze samenstelling bevat geen enkel schadelijk kenmerk en veroorzaakt geen enkele medische klacht.

ONTWIKKELD VOOR EEN BETERE VEILIGHEID

Bio-Tec 1200 dient niet als ontvlambaar product gebruikt en opgeslagen te worden.

ONSCHADELIJK VOOR ALLE MATERIALEN

Bio-Tec 1200 is onschadelijk voor vrijwel alle materialen, metaal, kunststof, elastomeren, rubber. Toch is het aangeraden een test te doen bij langdurig contact met gevoelige materialen en bij contact met een dunne verf of lak laag.

GEMAKKELIJKE VERWIJDERING VAN VERVUILD PRODUCT

Bio-Tec 1200 is geklasseerd als D.I.B. (Déchet Industriel Banal), te verwaarlozen industrieel afval. Solventvrije formulatie, zonder vluchtige bestanddelen (COV): BIO-TEC 1200 is vrijgesteld van het arrest van 29 mei 2000 in verband met de COV emissie normen. Bio-Tec 1200 dient daarboven niet medisch gemeld te worden, door het ontbreken van solventen in de formulatie. Formulatie zonder koolwaterstoffen, 100% biologisch afbreekbaar: Bio-Tec 1200 is snel en volledig biologisch afbreekbaar. Er treedt geen milieu verontreiniging op bij accidenteel contact met de instanties. Ontwikkeld voor een aangenaam gebruik: Bio-Tec 1200 is solvent- en dampvrij, het is nagenoeg geurloos en niet irriterend. Ontwikkeld voor een betere veiligheid: Bio-Tec 1200 dient niet als ontvlambaar product gebruikt en opgeslagen te worden. Onschadelijk voor alle materialen: Bio-Tec 1200 is onschadelijk voor vrijwel alle materialen, metaal, kunststof, elastomeren, rubber. Toch is het aangeraden een test te doen bij langdurig contact met gevoelige materialen en bij contact met een dunne verf- of laklaag. Gemakkelijke verwijdering van vervuild product: Bio-Tec 1200 is geklasseerd als D.I.B. (Déchet Industriel Banal), te verwaarlozen industrieel afval.

GEBRUIK

PUUR OF AFGELENGD MET WATER TE GEBRUIKEN, BIO-TEC 1200 KAN PUUR AANGEBRACHT WORDEN EN NADIEN MET WATER OF WATERSTRAAL ONDER HOGE DRUK AFGESPOELD WORDEN. LAAT STABIELE EMULSIES TOE VAN 3 TOT 50% GEDURENDE 24U BIJ 25°C.

1. WORDT ZUIVER GEBRUIKT IN DE WERKPLAATSEN VOOR REINIGING EN ONTVETTING VAN MACHINES EN WERKSTUKKEN.

2. OP DE WERF KAN HET PRODUCT ZUIVER GEBRUIKT WORDEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN BITUMEN OP DE MACHINES

3. TE GEBRUIKEN MET EEN CONCENTRATIE VAN 20 % OPGELOST IN WATER, TER VERVANGING VAN MAZOUT VOOR HET VERWIJDEREN VAN BITUMEN OP KLEREN EN MATERIAAL

4. TE GEBRUIKEN MET EEN CONCENTRATIE VAN 20 % OPGELOST IN WATER, TER VERVANGING VAN MAZOUT, ALS ANTI KLEEFMIDDEL BIJ TRANSPORT EN PRODUCTIE